M&A poradenstvo

Celková koordinácia projektu, zastrešenie všetkých rozmerov transakcie v spolupráci s právnymi, daňovými a účtovnými expertmi.

  • Príprava resp. analýza informačného memoranda
  • Ocenenie spoločnosti
  • Koordinácia due diligence
  • Príprava alebo analýza indikatívnych/záväzných ponúk
  • Poradenstvo pri príprave konečných zmlúv a transakčných dokumentov

Poradenstvo pri príprave a implementácii stratégie a taktiky rokovania; presadzovanie záujmov klienta v každej fáze transakcie.

Ohodnotenia a analýzy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zistenie hodnoty podielu alebo spoločnosti štandardne používanými postupmi (DCF, metóda násobiteľov), prípadne špecifickými metódami pre real-estate, duševné vlastníctvo, start-ups…

Na mieru šité finančné analýzy podnikov, či projektov s odporúčaniami pre vaše manažérske rozhodnovanie.

Konzultácie pre úverové financovanie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Príprava business plánu, identifikácia a oslovenie vhodných financujúci partnerov, príprava kompletných podkladov pre financujúceho partnera, podpora klienta pri vyjednávaní a uzatváraní zmluvnej dokumentácie.

Optimalizácia štruktúry dlhového financovania klienta – zníženie nákladov na financovanie, výber vhodných finančných nástrojov, optimalizácia zabezpečenia dlhu.

Zosúladenie finančných, právnych a daňových požiadaviek pri komplexných M&A transakciách.

O spoločnosti

Nezávislá poradenská spoločnosť

BENEFIT FINANCE je spoločnosť činná v oblasti investičného bankovníctva, ktorá sa špecializuje na poradenstvo pri kúpe a predaji podnikov, pri získavaní financovania a rozhodnutiach o realizácií investičných projektov. Nie sme členom žiadnej finančnej alebo nefinančnej skupiny a sme tak schopní sa orientovať výhradne na svojich klientov a ich ciele.

Medzinárodné skúsenosti

BENEFIT FINANCE bol založený v roku 2000 a je riadený skúseným manažmentom, ktorý má široké skúsenosti v oblasti investičného bankovníctva a fúzií a akvizícií v oblasti strednej Európy.

 

„V BENEFIT FINANCE sme schopní nielen vykonať transakciu podľa želania klienta, ale aj zvážiť a navrhnúť alternatívne riešenia. Našim cieľom je vždy navrhnúť a vykonať transakcie tak, aby vhodne dopĺňali podnikateľskú stratégiu našich klientov.“
Peter Klačman
riaditeľ spoločnosti

BENEFIT FINANCE, a.s.
Jakubovo námestie 13
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: + 421-2-44 45 41 46

E-mail: office@benefit-finance.sk

Loading