Naše aktivity v oblasti finančných produktov sa zameriavajú na poradenstvo klientom pri:
  • získavaní úverov
  • úverovom manažmente
  • manažment finančných transakcií
  • transakciách na finančných trhoch
  • optimalizácii cash flow spoločnosti
  • oblasť účtovníctva, účtovných predpisov a postupov
Späť