Náš tím poskytuje poradenstvo pri kúpe a predaji podnikov medzinárodným aj domácim klientom, či už vystupujú ako kupujúci alebo predávajúci. Naše hlavné činnosti zahŕňajú:
Projektový a transakčný manažment
Celková koordinácia projektu

Corporate Finance
Príprava resp. analýza informačného memoranda
Ocenenie spoločnosti
Koordinácia due diligence
Príprava alebo analýza indikatívnych/záväzných ponúk
Poradenstvo pri príprave konečných zmlúv a transakčných dokumentov

Strategické poradenstvo
Poradenstvo pri príprave a implementácii stratégie a taktika rokovania
Presadzovanie záujmov klienta v každej fáze transakcie

Späť