Poskytneme Vám poradenstvo v oblasti využitia štrukturálnych fondov Európskej únie pre Vaše projektové zámery. Naše hlavné činnosti zahŕňajú:
  • Poradenstvo pri výbere vhodného programu resp. fondu
  • Poskytnutie komplexného prehľadu o jednotlivých podporovaných oblastiach
  • Posúdenie projektových zámerov s navrhnutím možných alternatív
  • Poradenstvo pri tvorbe projektov resp. spracovanie projektov
  • Nastavenie optimálneho financovania projektov
  • Asistenciu pri manažovaní projektov
  • Aktívne poradenstvo pri finančnom riadení a monitoringu projektov


Späť