Presné a zrozumiteľné informácie sú základom každého rozhodovacieho procesu. Podľa želania sme pripravení pre spoločnosti a ich akcionárov vypracovať analýzy potenciálnych investorov a pripraviť ocenenie spoločností, pohľadávok alebo iných aktív tak, aby naši klienti mohli prijať kvalifikované rozhodnutia na základe presných informácií.
Späť