Nezávislá poradenská spoločnosť

BENEFIT FINANCE, a.s. je spoločnosť činná v oblasti investičného bankovníctva, ktorá sa špecializuje na poradenstvo pri kúpe a predaji podnikov a v oblasti financovania z eurofondov, kde sa zameriava na poradenstvo v oblasti využívania štrukturálnych fondov EÚ. Nie sme členom žiadnej finančnej alebo nefinančnej skupiny a sme tak schopní sa orientovať výhradne na svojich klientov a ich ciele.

Medzinárodné skúsenosti

BENEFIT FINANCE bol založený v roku 2000 a je riadený skúseným manažmentom, ktorého členovia predtým pôsobili v poradenskom tíme v oblasti investičného bankovníctva skupiny Raiffeisen Banking Group na Slovensku.


Množstvo úspešne ukončených zahraničných a domácich transakcií nám umožnilo získať cenné skúsenosti, ktoré ponúkame našim klientom.

Regionálne zameranie

Naším pôsobiskom je oblasť strednej a východnej Európy: Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko a Bulharsko.

Orientácia na klienta

My v BENEFIT FINANCE sme schopní nielen vykonať transakciu podľa želania klienta, ale aj zvážiť a navrhnúť alternatívne riešenia. Našim cieľom je vždy navrhnúť a vykonať transakcie tak, aby vhodne dopĺňali podnikateľskú stratégiu našich klientov.