Fond národného majetku SR (2005-2006)

BF pôsobí ako finančný poradca Fondu národného majetku SR pri predaji balíka pohľadávok v nominálnej hodnote SKK 15 mld. Projekt začína v mesiaci jún 2005. Úlohou poradcu je ocenenie balíka, odporúčanie Fondu týkajúce sa naloženia s balíkom a organizácia verejnej súťaže na predaj balíka.

SAD Bratislava (2005)

BF pôsobil ako výhradný finančný poradca konzorcia Tourbus, ČSAD Brno (významní českí prevádzkovatelia autobusovej dopravy) a HB Reavis (najvýznamnejší slovenský developer nehnuteľností) pri kúpe 49% akcií + opcie na ďalších 17% SAD Bratislava (najväčšia slovenská spoločnosť v oblasti autobusovej dopravy). Kúpna zmluva na akcie bola uzavretá v apríli 2005.

DNS Slovakia (2004)

BF pôsobil ako výhradný finančný poradca významnej slovenskej spoločnosti v oblasti distribúcie IT komponentov s pridanou hodnotou pri predaji ich podielu na spoločnosti spoločnosti Avnet Inc., vedúcej spoločnosti v tejto oblasti s tržbami viac ako USD 12 mld. Transakcia bola ukončená v auguste 2004 a Avnet získal 100% podiel na spoločnosti.

Slovenská konsolidačná a.s. (2003-2004)

V konzorciu s Creditanstalt Investment Bank (člen skupiny HVB) a HMG, BF pôsobil ako finančný poradca Slovenskej konsolidačnej a.s. pri predaji balíka pohľadávok v nominálnej hodnote SKK 42 mld. Transakcia bola uzavretá v januári 2004.

Slovenské liečebné kúpele Piešťany (2002)

BF pôsobil ako výhradný finančný poradca Fondu národného majetku SR pri predaji 67% podielu na spoločnosti SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s., najväčšej slovenskej kúpeľnej spoločnosti. Transakcia bola dokončená vo februári 2002, keď významný európsky prevádzkovateľ kúpeľov, spoločnosť Danubius z Maďarska, získala prostredníctvom dcérskej spoločnosti Léčebné Lázně Mariánske Lázně 67 % akcií SLK Piešťany.

ZKL Brno (2002)

BF pôsobil ako exkluzívny finančný poradca českej poprednej spoločnosti v oblasti výroby ložísk pri zamýšľanej akvizícii aktív KLF-ZVL Kysucké Nové Mesto. Predávajúci aktív uprednostnil ponuku iného záujemcu.

Slovenská plavba a prístavy (2002)

BF pôsobil ako exkluzívny finančný poradca prístavnej spoločnosti Port Service pri zamýšľanej akvizícii majoritného podielu akcií v a.s. Slovenská plavba a prístavy Bratislava. Vyhlasovateľ súťaže na predaj podielu uprednostnil ponuku iného záujemcu.

SkyNet (2000)

BF pôsobil ako výhradný finančný poradca českého fondu rizikového kapitálu SkyNet pri jeho akvizícii majoritného podielu vo ViaPVT a.s., Bratislava - významnom slovenskom poskytovateľovi internetových služieb. Transakcia bola dokončená v marci 2000 a SkyNet získal 100% podiel na ViaPVT.

Telenor (2001)

BF pôsobil ako výhradný finančný poradca významného nórskeho telekomunikačného operátora Telenor pri jeho akvizícii akcií Autorizačného centra Slovenska (ACS), vedúceho spracovateľa transakcií platobnými kartami na Slovensku. Transakcia bola dokončená v apríli 2001 a Telenor získal 66 % akcií.

Rosneft (2001)

BF pôsobil ako exkluzívny finančný poradca ruskej ropnej a plynárenskej spoločnosti Rosneft pri zamýšľanej akvizícii 49% podielu akcií v Transpetrole. Rosneft sa po podaní indikatívnej ponuky stiahol zo súťaže.

Telia-Telenor (2001)

BF pôsobil ako exkluzívny finančný poradca škandinávskemu telekomunikačnému konzorciu pri zamýšľanej akvizícii 51% podielu akcií v Slovenských Telekomunikáciách. Konzorcium sa pred podaním indikatívnej ponuky stiahlo zo súťaže.